Hemliga möten

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!

Här kallar dåvarande kommunalrådet Jan-Olov Johnson (S) till ett av de hemliga möten. Där bestämdes att Klas Adsells byggnadslov skulle förnekas. De skulle även förneka att Klas Adsell fått klarsignal att kulvertera Torshagsån. Inga beslut skulle tas utan Jan-Olov John(s)ons inblandning. Detta rsulterade naturligtvis i att bankerna sa upp banklån mm. Klas Adsell förlorade 20 miljoner. Lars Stjernkvist säger att kommunen är förhindrad att ersätta mig. Men kan inte förklara på vilka grunder. Kanske gäller deras solidaritet endast inom gruppen.

Deltagarna vid de HEMLIGA MÖTENA, under socialdemokratisk ledning.

Sammankallande var Siv Lejefors på uppdrag av Jan-Olov John(s)on. Kommundirektören Björn Johansson, chefsarkitekten Nils Ryman, Bygglovschefen Bengt Johansson, bygglovhanläggaren Olov Rydberg, BMN:s ordförande Jan-Erik Karlsson, miljökoordinatorn Eva Lindahl och Kaj Almqvist. Skrev jag och ville veta vad man beslutade, så var det inte många som löste ut de rekomenderade brev.