Anmälan Vattenverksamhet

Anmälan av vattenverksamhet, enligt 11 kap. 9a § miljöbalken.