Begäran kopia off handling

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Brev till Riksbyggen Myrhede m.fl 20-08-04


Den här å-fåran eller stensatta kanalen med en överdäckning, har Norrköping(s) kommun haft som slagträ under alla år. Ibland har man menat att den har en kapacitet på 580 lit/sek. Vilken den hade fram till runt 2000. Det är detsom kommunen fortfarande arbetar med. Man påstår också att det är ett hinder för öringen. Men det stora hindret är trumman under Nyköpingsvägen som är fellagd. I dag har den en kapacitet med mindre ändringar på säkert > 6000 lit/sek. 

Till Riksbyggen, Norrköpings kommun Marita Eriksson, Elke Myrhede, Hans Revenhorn 20-08-04


Ny å-fåra i Torshagsån.


Allt tyder på att kommunen inte gjort någon markutredning när det gäller rasrisken för Riksbyggehusen. Norrköping(s) kommun vill inte heller lämna ut handlingar som visar hur man dimensionerat den nya sträckningen av Torshagsån.


Elke Myrhede svarar att man bedömt att det inte finns någon rasrisk, och att man dimensionerat, den nya sträckan tillräckligt. Men några underlag får jag inte. Norrköping i ett nötskal ! Jag kan inte heller få fram om byggnaderna är pålade.


Det ser ut som om kommunen vill vara kvar på plats 253/290 i kommunrankingen


​Kopia på brevet hittar du här https://tunaforsnytt.se/menysida/inneh-llsf-rteckning/brev-pressmeddelanden/20-08-04-brev-till-riksbyggen-myrhede-m-fl.html


​Naturligtvis tycker flera tjänstemän att det är sorgligt att kommunen fortsätter att använda sig av material som är direkt felaktigt. Som skapades för att användas mot Klas Adsell i flera rättsfall. Det är ju en arbetsmiljöfråga i botten , men det är väl kanske inget som våra politiker och chefstjänstemän bryr sig om 


Så här skrev jag 20-04-28 till Samhällsbyggnadskontoret, Tekniska kontoret Hans Revenhorn, Karin Jonsson m.fl.

"Våra tjänstemän ska ha korrekta underlag för att det inte ska bli en arbetsmiljöfråga. Vi vill även ha en kopia på den handling som visar vilka tjänstemän som är skyddsombud och huvudskyddsombud för samhällsbyggnadskontorets personal"

Jag har fortfarande inte fått någon svar kommunen har hänvisat till JO.Med vänlig hälsning,Sincerely,

KLAS ADSELL och Tunaforsnytt.