Bygglov innehåll

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!

Bygglov innehåll

Bygglov innehållsförteckning

21-11-15 Förhandsbesked livsmedel lekia-huset avslag.


Kvarntorp Borgargård 1:3 Makaronifabriken och ÅBY fritid

Bygglov mm. för Blyet 6 (Lekia-huset)


Bygglovschefen Ingvar Strandell förnekar bygglov på Kvarntorp 1:3.

Efter klagomål från pensionerade politikern Enar Wahlund (S) och hans blomma

Efter att jag förklarat för STRANDELL hur PBL fungerar så erkände han att vi hade de bygglov som krävdes för min verksamhet.Bygglovschefen Bengt Johansson vill inte svara på vaför han förnekat mina permanenta bygglov för uppställning av husvagnar, ber juridik och säkerhet om hjälp. Varför kan inte han svara på av vilken anledning hans tidigare bygglov inte skulle gälla.


Bygglov Kvarntorp 1:3 saknas 1996. Norrköpings kommun förnekade mina bygglov under Jan-OLov John(s)ons och Jan-Erik Karls(s)ons politiska ledning Det började med att man förnekade mina bygglov i bl.a. Vattendomstolarna. JOJ kallade till HEMLIGA MÖTEN där det bestämdes att man skulle förneka mina bygglov och att jag fått klarsignal att kulvertera Torshagsån. Deltagarna löste i regel inte ut rekomenderade brev. rek brev


Stadsjuristen Susanne Christensson informerar bygglovchefen Bengt Johansson och Jan-Erik Karlsson (S) hur de ska förneka mina bygglov


Värderingsmannen behöver jag justera något mer.

Värdering av Kvarntorp 1:46 Auktoriserad värderingsman gör tre olika värderingar

Hur bygglovkontoret under bygglovcheferna Marita Eriksson och Håkan Elm kan strula till ett bygglov på fastigheten  Blyet 6 Järnagatan 19 (f.d. Lekia huset).

Politiskt ansvariga socialdemokraterna Lars Stjernkvist, Olle Vikmång och Maria Sayler.Här har man hållt på sedan 6 augusti 2020 Kostnad för fastighetsägaren ca 50 000 kronor per vecka.


Som jag förutsätter att kommunen i slutändan får betala.


Kostnad för kommunen i dag 2021-02-06 ca 1,5 miljoner.


Frågan är om någon i gruppen S, C, L och KD bryr sig?


Länk till innehållet i kommunens dribblande med med Blyet 6 f.d. Lekia-huset. 

Hur Bygglovkontoret i Norrköping under Jan-Olov John(s)ons, Lars Stjernkvi(s)ts, Olle Vikmång(s) Jan-Erik Karls(s)ons, Jan-Olov Ö(s)ters och Maria (S)aylers politiska ledning. Samt bygglovscheferna Bengt Johansson, Nirmala Kahrimanovic, Marita Eriksson och Håkan Elms ledning.


DE vet inte vad ett givet bygglov gäller för. Bygglov som de ofta varit med och beslutat om. Norrköping ligger på 265 plats i kommunrankingen av 290 kommuner.


Länk till min fråga om vad ett bygglov för HANDELSHUS gäller för!

Från 1994 fram till 2016 förnekade socialdemokraterna mina bygglov. Under bl.a. Jan-Olov John(s)ons kommunalrådestid Men även under Jan-Erik Karls(s)ons och Jan-Olov Öster(s) ordförandetid. Efter 22 år erkände man som det måste förstås att man under socialdemokriskt styre lämnat falska uppgifter i domstolar, till media, till nämnder, som vittnen, i pressmeddelanden. SE dom T 621-16


I socialdemokraternas Norrköping är det en merit att våga stå emot som en chefsarkitekt sa under ed i en domstol. 

I bland kan man undra över om vi har en Dan Eliasson som styr Norrköping.


Det är fullständigt klart att bygglovskontoret i Norrköping under många år har beviljat bygglov i strid mot gällande detaljplaner. I vart fall så länge som vi haft en röd majoritet i kommunstyrelsen. Det har ändrats i orginalhandlingar till liktänkande mm.


Här vill jag redovisa ett bygglov där jag som konsult har uttalat att bygglovet gäller för bl.a. restaurang, men även för skomakeri.


Bygglov på Ingelsta har i många år givits i strid mot gällande detaljplan. Som anges som Norrköpings norra industriområde. Plan: 0581K-22A:5008


För Blyet 6 (Lekia-huset) Järngatan 19 söktes förhandsbesked för järn-, radio- zoo- butik mm. 2003-08-13

Bygglov erhölls 2005 för