epost 20-07-31

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!

E-brev till Norrköpings kommun Elke Myrhede och Karin Jonsson, med begäran av kopior på offentliga handlingar.

Klas Adsell ÅBY klas@adsell.se

fre 31 juli 11:43 Till Elke Myrhede och Karin Jonsson.


Begäran av kopior på offentlig handling!


Ni har till media återigen lämnat direkt felaktiga uppgifter, och som jag ser det sökt statliga bidrag på helt falska underlag. Där jag under åren har informerat Er om fakta, så vad som gäller kan ju inte vara någon hemlighet. Av den anledningen så vill jag ha kopior enligt nedan.


Under de sista 200 åren så har öringen utan några större problem vandrat upp till Kvarntorp 3:1 Bråbo mekaniska. Det går naturligtvis att med mycket enkla ingrepp, göra det ännu enklare för öringen att vandra upp till Bråbo.

Jag vill ha kopia på den handling som visar på vilket sätt öringen inte har kunnat vandra ända upp till Bråbo.


Ni skriver "om att återskapa Torshagsån till förmån för biologin och rekreation. Ån återfår sin ursprungliga karaktär på ett slingrande sätt"

Jag vill ha en kopia på den handling som visar hur man återskapat ån till förmån för biologin och rekreation.


Jag vill ha en kopia på den handling som visar den ursprungliga karaktären på ett slingrande sätt.


Jag vill ha en kopia på den handlingen som visar att den nya-åfåran klarar ett flöde på 6000 lit/sek som nämnden beslutat om att man tidigare har förklarat ryms i å-fåran.


Jag vill ha en kopia på den handling där Ni konstaterat att Riksbyggehusen  inte undermineras, när Ni nu ska ändra så att å-fåran blir mer sårbar för stora flöden. En slingrande å blir mer sårbar för stora flöden än en stensatt kanal.

Som jag förstår så finns det ingen utredning som visar att Riksbyggen inte utsätts för stor underminering.

Har Ni inte gjort en sådan utredning så kräver jag att Ni stoppar pågående arbeten tills de är riskfria för Riksbyggehusen..


Rullstolsmannen som lurade till sig lite mer än 10 miljoner fick 4 års fängelse.


Här kan det bli tal om allmänfarlig vårdslöshet.


Min bedömning är att kommunen döljer fakta för att kunna åtnjuta statliga bidrag. 


Jag kräver ett omedelbart stopp av arbetena nedanför (öster) Riksbyggehusen Katrineholmsvägen 2-10, och överväger en polisanmälan

  • dels för allmänfarlig vårdslöshet, underminering av Riksbyggehusen.
  • samt ansökan av statliga bidrag på felaktiga underlag


Med vänlig hälsning,Sincerely,

KLAS ADSELL och Tunaforsnytt.