Bygglovkontoret

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!

Bygglovskontoret är med sin nämnd, den nämnd som de flesta Norrköpingsbor kommer i kontakt med någon gång.

Ofta styr olika politiker hur besluten ska tas. När man går in och granskar gamla beslut, så får man en känsla av att man kan fatta vilka beslut som helst, om sökanden är den rätta.


Under Jan-Olov John(s)ons kommunalrådstid, ja då anordnade man HEMLIGA MÖTEN, där man bestämde hur man skulle förneka redan givna bygglov.


Trots att jag förklarat ingående för Lars Stjernkvist hur man går tillväga, så tror han att det inte blir någon förändring trots att han avgår. Utan vi får väl tolka det som att det är så som socialdemokraterna vill ha det. Att man blir tillsagd att tolka lagen så eller så. Vi får väl se hur nämnden väljer att behandla ett ärende som bygglovhandläggaren vill förneka. Trots att Boverket menar något annat. Jag vet att tidigare ombudmän "hotat" tjänstemän som inte gjorde som nämndordföranden sagt. Jag kommer här att lägga upp olika bygglov som getts på olika grunder. Jag kommer däremot inte att lägga upp hur man kringgått strandskyddet. Däremot så kommer jag att redovisa hur våra kommunekologer skjuter projektanställda framför sig för att jävlas. (Genom att påstå att det finns några påhittade regler för att avslå en ansökan) Den enskilde tjänstemannen får sedan inget stöd, när det börjar storma.