Förslag till beslut ME CA

Förslag till beslut Blyet 6 20-10-12 CA ME.