Forum justeringar

Auktoriserade värderingsmannen C G Mineur värderinsföretaget FORUM fastighetsekonomi, frågar Norrköping kommuns jurist Siv Lejefors om han behöver göra fler justeringar. Han gör tre olika värderingar på min fastighet. Länk till värderingen