Forum justeringar

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Auktoriserade värderingsmannen C G Mineur värderinsföretaget FORUM fastighetsekonomi, frågar Norrköping kommuns jurist Siv Lejefors om han behöver göra fler justeringar. Han gör tre olika värderingar på min fastighet. Länk till värderingen