ÅBY Returpunkt

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!

Norrköpings politiker(S) med kvartetten stänger Returpunkten på Stohagsgatan. Utan att först tillse att det finns kapacitet för detta på annat håll.

Detta ska inte drabba ÅBY-borna. Det blir extra öppet!

Men så blev inte verkligheten!

Olle Vikmång tycker att det här inte är en politisk fråga. men det är det väl inte heller när pensionerade s-politiker går upp och styr bygglovskontoret. Det är val om ett år.