Bygglov ansökan 2020

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  text.

Bygglov erhölls 2005-05-11 för affärs- och kontorshus samt nya p-platser.