Adsell får rätt

Vi får hoppas att Olle Vikmång klarar att rätta till det som Jan-Olov John(s)on ställde till med. Jag menar att bygglovkontoret ska naturligtvis få bevilja bygglov med hjälp av Plan och bygglagen (PBL). Inte efter önskemål från olika politiker. Jan-Olov John(s)ons agerade kostade oss säkert 50 miljoner.