Adsell får rätt

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Vi får hoppas att Olle Vikmång klarar att rätta till det som Jan-Olov John(s)on ställde till med. Jag menar att bygglovkontoret ska naturligtvis få bevilja bygglov med hjälp av Plan och bygglagen (PBL). Inte efter önskemål från olika politiker. Jan-Olov John(s)ons agerade kostade oss säkert 50 miljoner.