Rekom brev

Deltagarna vid Jan-Olov John(s)ons HEMLIGA MÖTENvar kanske så hemliga att de inte ens ville lösa ut rekomenderade brev.