Rekom brev

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  text.

Deltagarna vid Jan-Olov John(s)ons HEMLIGA MÖTENvar kanske så hemliga att de inte ens ville lösa ut rekomenderade brev.