Konsekvensutredning B

Dammar i Pjältån Svintunaäå och Kvarsebobäcken nuvarande förhållanden och förslag på framtida hantering