Detaljplan Kvarntorp 1964

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!

1964 detaljplanerades området med riksbyggehusen och makaronifabriken (Kvarntorp 1:3.


Det var tänkt en fotbollsplan, en sandlåda och en klätterställning. Tanken var att sammanbinda Nyköpingsvägen upp till brandstationen med ett gångstråk.)


Redan 1996 var planen obsolet, enligt Enar Wahlund (S). Varken Riksbyggen (som det var meningen skulle ha detta som grönområde) eller ÅBY JURSLA vägförening ville ta över området. Enar förklarade då området som obsolet (inte aktuellt). Gångstråket kom sedan till i ett senare planarbete, som jag begärde skulle göras. I stället för att göra hela området planlöst så gjorde vi om en del av det planlösa området till NATUR. För att rädda ansiktet på dem som länat falska uppgifter i olika domstolar. 


Kuriosa: Överbyggnaden på Kvarntorp 1:46 över Torshagsån var en klappbrygga. Alltså ett ställe där damerna låg på knä, och hade ett klappträ för att banka skiten ur kläderna. Det går att se i dag (20-08-02) resterna i muren på den östra sidan. Ca 40 meter norr Nyköpingsvägen.