21-08-07 Avgå Olle Vikmång

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?


Avgå Olle Vikmång(S)!

Revideras fortlöpande senast 2021-08-09

Olle Vikmång:

Kan du hitta ett enda sakfel i det jag skriver? Finns det inte några av dina partikamrater som förstår att i en demokrati. Där kan man inte hitta på egna regler och lagar. Framförallt så ska kommunens tjänstemän och socialdemokratiska politiker som vittnar falskt och söker miljonbidrag på falska underlag, lyftas ut omedelbart. De ska i alla fall inte skyddas av ditt (kommunstyrelsens) kansli.

Jan-Olov Johnson(S) menade i Norrköpings Tingsrätt att som jag förstod det. Att min granskning av honom, var droppen som fick bägaren att rinna över. Vilket resulterade i hans avgång.


Lars Stjernkvist(S) Menade jag i ett brev 20-04-15 och skrev att han borde avgå Han svarde så här.

Lars Gunnar Stjernqvist <lars.stjernkvist@norrkoping.se>

15 apr. 2020 09:40


till Klas

Hej,


Jo, det kan nog finnas skäl avgå men jag befarar för din del att det knappast förändrar kommunens svar på dina frågor. 


Lasse


Olle Vikmång svarar inte ens på brev.


Då har vi  återigen fått ett kommunalråd som inte vill kommentera Norrköpings och Sveriges historia som vi kan läsa om på bl.a. på sidan. https://www.s-sanningen.com/ och även på sidan https://tunaforsnytt.se/


Öppet brev till:


Norrköpings kommun, kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång, kommundirektör Anna Thörn och stadsbyggnadsdirektör Anna Selander.

 

Jag har sedan 1994 mött Norrköpings kommun i mer än 100 ärenden. I domstolar, förvaltningsdomstolar i egna ärenden och som ombud. Jan-Olov Johnson(S) och Lars Stjernkvist(S) och förmodligen Olle Vikmång vill ju lösa problem på detta sätt. Det är ju arbetsmetoder som även används i bl. BELARUS.

 

Det råder ingen tvekan om att Norrköping under den politiska ledning som vi har fortfarande, närmar sig östeuropas och bananrepublikernas syn på rättsväsendet. Jag vågar nog påstå att man i de flesta ärenden vittnat falskt eller lämnat felaktiga underlag. 

 

Att chefstjänstemän vittnar falskt eller att f.d. socialdemokratiska kommunalråd vittnar falskt, så har de skyddats  tidigare av kommunens avdelning för juridik och säkerhet.


I dag så är det kommunstyrelsens kansli (KSk) som försöker dölja verkligheten. Nu har chefen  för KSk fått sitt chefstillägg inbakat i grundlönen, och 5500 kronor mer i månaden. En undersköterska har väl fått någon tusenlapp i månaden. Socialdemokratisk fördelningspolitik?

 

Jag har klart visat hur 4 tjänstemän på bygglovskontoret förnekat bygglov på fastigheten Blyet 6 Lekia-huset. Bygglov som jag och Boverket samt lagakraftvunna domar visar har funnits hela tiden. BMN:s tidigare och nuvarande ordförande Maria Sayeler(S) och Lars Karlsson(S) svarar inte heller på tilltal, när jag frågar om de påverkat tjänstemännen. Då får vi köra en vända i Norrköpings Tingsrätt som Jan-Olov Johnson(S), Lars Stjernkvist och förmodligen Olle Vikmång vill. 

Chefstjänstemän och "vanliga" tjänstemän har i alla år hänvisat till våra politiker och numer hänvisar man till kommunstyrelsens kansli.


Kommer inom kort:

Handläggarens och förra bygglovschefens förslag till beslut

Förslag nr 2 till beslut.

Förslag 3 till beslut

BMN:S ordförendes beslut

Det slutliga beslutet när BMN:s ledamöter fått klart för sig att de har ett personligt ansvar för vad man beslutar.


Att Länsstyrelsen sågar bygglovkontoret gång på gång påverkar inte Lars Karlsson(S) eller Maria Sayler(S) senast sågade Länsstyrelsen bygglovkontoret för sin hantering av ett bygglovärende. Där fastigheten har bygglov för HANDEL vilket innebär allt från livsmedel rill restaurang.

https://tunaforsnytt.se/inneh-llsf-rteckning/inneh-ll-ingelsta-1/l-nsstyrelsen-s-gar.html


Att Länsstyrelsen tidigare på olika sätt förklarat i två lagakraftvunna domar hindrade inte kommunen under Jan-Olov Johnsons(S) och Jan-Erik Karlssons (S) politiska ledning att överklaga till Högsta domstolen.


Länk1 Livsmedel

Länk2 Nino

Länk3 Reza


Så här definierar Boverket om vad som gäller för ett bygglov för HANDEL

 

Hur Tjänstemän påverkar auktoriserade värderingsmän under en process i Norrköpings Tingsrätt visar klart kommunens rättspatos. https://tunaforsnytt.se/v-rdering-av-kvarntorp-1-48.html 

Ni har inte heller på något sätt förnekat socialdemokraternas historia som framgår av https://www.s-sanningen.com/

Men att bygglovskontoret förnekar bygglov är ju inte något nytt det gjorde man ju även Under Jan-Olov Johnsons(S) och Jan-Erik Karlssons(S) politiska ledning.

https://tunaforsnytt.se/inneh-llsf-rteckning/bygglov/

 

Vi ser hur klantigt Ni bär Er åt när returpunkten Stohagsgatan läggs ner. Med vansinniga merkostnader som jag ska gräva fram.


Ni kan inte ens skylta upp utan måste ha personal som förklarar vad Ni menar. https://tunaforsnytt.se/by-inneh-ll/by-returpunkt.html

Hur arbetet på returstationerna framskridit kommer på sikt att ses på sidan. https://tunaforsnytt.se/by-inneh-ll/by-returpunkt.html

Det yttersta ansvaret har du Olle Vikmång (S) och du hör inte av dig ens.

 

 

 AVGÅ

 

Olle Vikmång(S)