Bilagor Överklagande

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Trots att vi klart och tydligt visat Lars Karls(s)on att fastigheten Blyet 6 redan har bygglov för restaurang, så avslår han ansökan. Det kan kosta kommunen mer än 1 000 000 kronor. Både Plan och Bygglagen PBL och Boverket säger att ett bygglov för HANDEL även inbegriper bygglov för restaurang.