20-07-22 Brev t. AA,HR,MA

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?


E-post för att få ut offentliga kopior 20-07-22


Till Martin Andrea, Hans Revenhorn och Anna Amrén!


Är det inte dags att Norrköpings kommun blir ett föredöme på att följa gällande lagar. Vi ska vara bland främsta inte bland de sämsta i kommunrankingen.


Jag lyssnade för en stund sedan på Anna Amréns och Martine Christenssens vittnesmål under ed, om hur snabbt kommunen ska lämna ut en kopia på en offentlig handling. Hur snabbt man ska leverera ,följer Ni inte alls anser jag.


Jag påminner igen om att jag vill ha kopior på de handlingar som stadsbyggnads enhetens registrator menat, att jag fått flera gånger.


Jag vill då ha kopior på de handlingar som Ni påstår att att jag fått vid flertalet tillfällen eller diarienummer. Eller en förteckning med datum, klockslag och till vilken e-postadress Ni skickat detta till. Jag kan inte se att jag fått dessa kopior.


Ni ska vara i tjänst alla tre i dag.


Dessutom var ju Hans Revenhorn behjälplig med att söka 30 miljoner till Ringdansenprojektet, på vad som anses som falska uppgifter av Norrköpings Tidningar och Regeringskansliet.


Jag ber om en kopia på den handling(ar) som visar om ansökan gjorts på korrekta eller falska uppgifter.


Trots att Pär Höglund fått frågan säkert 10 gånger så vägrar han att fråga Hans Revenhorn eller Jan-Olov Johnson(S) om bidragen sökts på falska eller korrekta uppgifter. Pär Höglund hänvisat till stadsarkivet där jag inte kan finna om ansökan gjorts på.


Jag kräver alltså en kopia på den handling som visar om ansökan gjorts på korrekta eller falska uppgifter.


Jag vill ha kopia på de ritningar mm som visar att ombyggnaden av Torshagsån inte underminerar för riksbyggehusen, och hur det minskar risken för översvämningar. Se bif fil https://tunaforsnytt.se/menysida/inneh-llsf-rteckning/torshags-n-inneh-ll/terst-llning-torshags-n.html


Jag har noterat att kommunen under Er ledning hamnat på plats 253/290 i kommunrankingen.


Länkar

Angående Torshagsån https://tunaforsnytt.se/menysida/inneh-llsf-rteckning/torshags-n-inneh-ll/index.html

Detta brev https://tunaforsnytt.se/menysida/inneh-llsf-rteckning/brev-inneh-llsf-rteckning/20-07-22-brev-t.-aa-hr-ma.html


Jag kommer att kräva ersättning för mitt merarbete:


Med vänlig hälsning,Sincerely,

KLAS ADSELL och Tunaforsnytt.