Förhands ansök Blyet 6

Sammanställning Blyet 6 Kvarntorp 1:3 20-09-27

Detaljhandel/café gatukök/servering.