Förhands ansök Blyet 6

Ansökan förhandsbesked 2002-11-04

Detaljhandel/café gatukök/servering.