Pär Höglund

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!

Här ska jag presentera min brevväxling med Pär Höglund genom åren.


Det har varit en omfattande brevväxling mella mig och Pär Höglund (PH) under hans tid på kommunstyrelsens kansli. För att du ska kunna bilda dig en uppfattning om hur lätt eller svårt det är att få ut fakta från kommunstyrelsens kansli. Så ska jag försöka att lägga in en del av vår korrespondens på den här sidan.


Jag har nog vid ett 50 tal tillfällen begärt ut underlag som visar om kommunen med Jan-Olov John(s)on och stadsbyggnadsdirektören Hans Revenhorn (HR) sökt bidrag. 


Det stora problemet är att han ofta svarar tvärsäkert på frågor som han inte behärskar. Eller kan det vara så att någon beordrar honom att svara på ett visst sätt. 

Ber kommunens kontaktcenter om kopior på offentliga handlingar.


Länk 1 ska länkas till Länk 1 A  02-26 Begäran om kopior på offentliga handlingar. 1 Har kommunen sökt statliga bidrag på falska grunder 2. Har kommunens tjänstemän vittnat falskt i Klas Adsells ärenden.


Länk 2 Ska länkas till Länk 2 A  Pär Höglunds svar: 


Länk 3 Ska länkas till Länk 3 A Mitt svar till Pär Höglund:


Länk 4

Länk 5

Länk 6


02-26

02-14

02-11

01-21

01-18

2021

11-17

10-12

09-23

09-22

06-03

06-02-

04-29

04-29

02-27

01-03

2019

12-30

12-23

12-19

10-20

08-16

05-28

05-28

04-22

04-10

04-05

04-03

04-03

02-21

02-21

02-17

02-06

01-29

01-23

01-21

2018

12-21

12-21

12-04

11-30

11-26

10-03

09-27

07-17

07-12

07-11

07-04

06-16

06-15

06-15

06-08

04-23

03-26

03-26

03-17

03-14

02-26

02-05

01-24

01-12

01-11

2017

12-27

12-22

12-19

12-14

12-07

12-01

11-24

11-28

11-27

11-08

10-25

10-24

10-23

09-15

09-13

08-21

08-18

08-15

07-14

07-14

07-12

07-12

07-06

07-05

07-04

06-05

04-04

03-08

03-07

02-22

02-15

02-03


02-01Skickat 21-02-26 


Länk 1 A

LÄNK 1*


Begäran av kopia på offentlig handling.

Klas Adsell ÅBY klas@adsell.se

fre 26 feb. 11:23 (för 22 timmar sedan)


till Kommunstyrelsens, Kanslichef, 

Begäran att kommunstyrelsens kansli med dess chef Pär Höglund, ser till att jag får ut kopior på de offentliga handlingar som jag försökt att få ut i ca 20 år. Trots att Anna Amrén menat under ed att kommunen lämnar ut kopior på offentliga handlingar omgående.


Vi vet att Norrköpings kommun sedan 1994 styrts av samma parti med stöd av liktänkande.


Det har som jag förstått det. Gjort att kommunstyrelsens kansli hindrat mig från att få ut korrekt information, för att kunna rentvå mig.

Det handlar bl.a. om:

  1. Att lämna ut kopior som visar om Jan-Olov John(s)on och Hans Revenhorn sökt statliga bidrag på 30 miljoner på falska underlag till Ringdansenprojektet. Som Norrköpings tidningar och regeringskansliet anser?
  2. Eller om kommunstyrelsens kansli kan visa om Klas Adsell fick klarsignal att kulvertera Torshagsån 1992 eller om han gjorde det som det sades i Vattendomstolen utan att överhuvudtaget kontakta Norrköpings kommun.

Jag kräver nu att kommunstyrelsens kanslichef Pär Höglund ser till att jag får ut dessa kopior som jag försökt att få ut i ca 20 år. Svara inte nu igen att det gått lång tid vilket det har gjort. Du har till för en tid sedan haft kontakt med både Jan-Olov Johnson och Hans Revenhorn. Som sökte de statliga bidragen. Jag kan inte få det till något annat än att du Pär Höglund inte vill få fram fakta, utan vill sopa detta under mattan med Olle Vikmångs goda minne.


Jag ska nu begära resning i Högsta domstolen för att få den rättelse som den politiska ledningen i Norrköping hindrat mig ifrån sedan 1994. Här har vi haft hemliga möten med temat "hur går vi vidare med ADSELL". Hemliga möten som förnekas av kommunstyrelsens kansli. Där deltagarna i regel inte ens löser ut rekommenderade brev. Sammankallande på Jan-Olov johnson(s) begäran Siv Lejefors.


Så länge som Norrköping kommunstyrelses ordförande har en syn på demokrati och mänskliga rättigheter, som kan jämföras Kinas, Etiopiens m.fl länders syn. Så får vi väl driva det här ärendet ända upp till Europadomstolen.


Intressanta länkar:

  1. Hemliga möten som inte har skett enligt kommunstyrelsens kanslis chef Pär Höglund? https://tunaforsnytt.se/inneh-llsf-rteckning/inneh-ll-m-ten/hemliga-m-ten/
  2. Deltagarna löser inte ut rekomendrade brev.  https://tunaforsnytt.se/inneh-llsf-rteckning/inneh-ll-m-ten/hemliga-m-ten/rekom-brev.html
  3. Domen från Norrköpings Tingsrätt. Där Norrköpings kommun i princip erkänner att man förnekat mina bygglov säkert i 40-50 ärenden i de flesta rättsinstanser. Samt att man gett klarsignal till kulverteringen av Torshagsån som man förnekade i ca 20 år. https://tunaforsnytt.se/inneh-llsf-rteckning/domar-inneh-llsf-rteckning/dom-t-621.html


Sedan 1994 har Norrköpings kommuns styrelse haft en socialdemokratisk ordförande. Det har format Norrköpings kommuns ranking till plats 265 av 290 kommuner.


Tills vidare så förstår jag att Olle Vikmång precis som Jan-Olov Johnson och Lars Stjernkvist tycker att kommunens och mina mellanhavanden ska lösas i rättssystemet.Med vänlig hälsning,Sincerely,

KLAS ADSELL och Tunaforsnytt.
Länk 2 A

Pär Höglunds svar:

Svar på begäran av kopia på offentlig handling.


fre 26 feb. 15:44 (för 18 timmar sedan)

till Klas

Hej

 

Du begär allmänna handlingar enligt detta:

 

  1. 1.Att lämna ut kopior som visar om Jan-Olov John(s)on och Hans Revenhorn sökt statliga bidrag på 30 miljoner på falska underlag till Ringdansenprojektet. Som Norrköpings tidningar och regeringskansliet anser?
  2. Eller om kommunstyrelsens kansli kan visa om Klas Adsell fick klarsignal att kulvertera Torshagsån 1992 eller om han gjorde det som det sades i Vattendomstolen utan att överhuvudtaget kontakta Norrköpings kommun.

Vad gäller punkt 1 så vet jag inte vilka handlingar du avser. De handlingar som finns bevarade från ärendet omdaning av Ringdansen finns hos stadsarkivet. Du får gärna gå igenom alla handlingar igen för att se om du kan hitta det du söker. Kontakta stadsarkivet i så fall. Annars får jag be dig att specificera vilken handling som avses eller i vilket ärende handlingen ska finnas.

 

Vad gäller punkt 2 så förstår jag inte vilken handling som du syftar till. Kansliet har heller inte någon utredning om det du skriver om, vi har heller inte för avsikt att inleda någon sådan utredning. Ärendet är för kommunens del avslutat för länge sedan (långt innan jag anställdes). Du har också ett avtal med kommunen där du skrivit under på att alla gamla ärenden (bland annat detta) är avslutat för din del. Du får naturligtvis begära ut handlingar, men juridiskt sett är detta ärende avslutat både i och med domen och det avtal du har med kommunen. Om du begär ut handlingar ber jag dig att specificera antingen vilken handling du avser eller i vilket ärende handlingen finns, alternativ om den är inkommen eller upprättat, från vem den kommer och datum. Med de uppgifterna kan vi söka i arkivet eller i diariet.

 

Vänliga hälsningar

 

Pär Höglund

Kanslichef

Norrköpings kommun

Kommunstyrelsens kansli

Telefon 011-15 11 14, 073-020 03 43

E-post par.hoglund@norrkoping.se

 

Länk 3 A


Här ska mitt svar läggas till