Tunaforskurvan

Tunaforskurvan

Pennteckning av Åbys teckningslärare Rask, som förevigat ÅBY till eftervärlden med sina teckningar.