Värdering synpunkter

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  text.

Här skickar auktoriserade värderingsmannen C-G Mineur, värderingsöretaget Forum en tredje värdering som i princip är halverad. Efter syn punkter av Norrköpings kommuns överingenjör Björn Lunnerdahl och stadsjuristen Siv Lejefors. Länk till värderingarna