Värdering synpunkter

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!

Här skickar auktoriserade värderingsmannen C-G Mineur, värderingsöretaget Forum en tredje värdering som i princip är halverad. Efter syn punkter av Norrköpings kommuns överingenjör Björn Lunnerdahl och stadsjuristen Siv Lejefors. Länk till värderingarna