Lundborg

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!

En berättelse av Lennart Lundborg som handlar om hur man hade det på 1940-talet, under krigsåren. 

Gun och Lennarts föräldrar, min faster Alva och farbror Martin bodde i Linköping och hade sitt sommarnöje vid Hårstorp utanför Norrköping. 

Andra omnämda är bl.a.

Åke Gradell, Jan Fahle, Tore och Tora Willner, Rolf Dunås, Alma Andersson, Evert Larsson, Maj-Britt Adsell, Aina och Birger Fahle, Kråka Ringborg, Luca Cesarini.