Lundborg

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

En berättelse av Lennart Lundborg som handlar om hur man hade det på 1940-talet, under krigsåren. 

Gun och Lennarts föräldrar, min faster Alva och farbror Martin bodde i Linköping och hade sitt sommarnöje vid Hårstorp utanför Norrköping. 

Andra omnämda är bl.a.

Åke Gradell, Jan Fahle, Tore och Tora Willner, Rolf Dunås, Alma Andersson, Evert Larsson, Maj-Britt Adsell, Aina och Birger Fahle, Kråka Ringborg, Luca Cesarini.