22-02-25 Brev till Vikmång Thörn

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!


Avgå Olle Vikmång(S)!Nej tack till socialdemokraterna, i vart fall så länge Jan-Olov Johnson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång inte följer demokratiska regler.


Olle Vikmång: NYTT 22-02-25

Kan du hitta ett enda sakfel i det jag skriver? Finns det inte några av dina partikamrater som förstår att i en demokrati. Där kan man inte hitta på egna regler och lagar. Framförallt så ska kommunens tjänstemän och socialdemokratiska politiker som vittnar falskt och söker miljonbidrag på falska underlag, lyftas ut omedelbart. De ska i alla fall inte skyddas av ditt (kommunstyrelsens) kansli.