Avtal markbyte

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Norrköpings kommun med ansvarigt kommunalråd Jan-Olov John(s)on  betalar för återställning av den kulverterade sträckan av Torshagsån. När man kom underfund om att Klas Adsell kunde styrka att man lämnat direkt falska uppgifter i domstolar, till media, m.fl 

Kostnad enligt Klas Adsell 4-5 miljoner enligt kommunstyrelsens kansli 1,5 miljoner.