Avtal markbyte

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!

Norrköpings kommun med ansvarigt kommunalråd Jan-Olov John(s)on  betalar för återställning av den kulverterade sträckan av Torshagsån. När man kom underfund om att Klas Adsell kunde styrka att man lämnat direkt falska uppgifter i domstolar, till media, m.fl 

Kostnad enligt Klas Adsell 4-5 miljoner enligt kommunstyrelsens kansli 1,5 miljoner.