Avtal markbyte

Norrköpings kommun med ansvarigt kommunalråd Jan-Olov John(s)on  betalar för återställning av den kulverterade sträckan av Torshagsån. När man kom underfund om att Klas Adsell kunde styrka att man lämnat direkt falska uppgifter i domstolar, till media, m.fl 

Kostnad enligt Klas Adsell 4-5 miljoner enligt kommunstyrelsens kansli 1,5 miljoner.