Förslag 20-11-03 till beslut

Förslag till beslut Blyet 6 20-11-03 Håkan Elm Marita Eriksson