Innehåll Ingelsta

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!

Innehållsförteckning Ingelsta Norrköping


Förhandsbesked.

Sammanställning Bygglov Blyet 6 Kvarntorp 1:3 20-09-27 Detaljhandel/café gatukök/servering. 


Länsstyrelsen har i minst tre beslut i princip förklarat att bygglov för HANDEL i princip är allt från skomakeri till restaurang. Begränsningar får inte göras om det inte finns symmerliga skäl, och att en utredning gjorts för att visa detta.

Boverket förklarar vad som ingår i ett bygglov utan begränsningar för HANDEL.

Blyet 6 bilagor

Förhandsansökan av bygglov för Blyet 6 2003

Förhandsbesked fås 2005.

Bygglov söks 08-06-12 

Bygglov fås 

Ansökan fasadändring ändrad verksamhet.

Förslag 20-10-12 till beslut Cecilia Aspling Marita Eriksson

Trots att ansökan om bygglov endast gäller fasadändring och 

Förslag 20-11-03 till beslut

Förslag 21-03-25 till beslut

Försök 21-04-04 till beslut

Sammanträdesprotokoll 21-04-14 Bygglov för ändrad användning.

Lars Karlsson(S) beslutar, att avslå bygglovsansökan.

Nämnden ger bygglov.


Trafikutredning och trafikanalys  Ångpanneföreningen 

Trafikanalys Ingelsta  2020 WPS

Filmer över trafiksituationen i Ingelsta.

Karta som visar var filmerna tagits

Detaljplaner pågående Ingelsta mars 2021

Karta Ingelsta vägnamn

Yttrande från samhällsplaneringsnämnden

Delegation 

Brev till ansvariga för samhällsplaneringssidans information och beslut i frågan 21-03-12 Gunnar Cederberg, Lars Karlsson(S), Olle Vikmång(S), Reidar Svedahl(L), Maria Seyler(S) 

Boverkets syn vad ett bygglov för handel gäller för.

Länsstyrelsen sågar Kommunledningen, Byggnadsnämnden och Bygglovkontoret utmed fotknölarna.