21-07-07 Överklagande

På fastigheten Blyet 6 Järngatan 19 f.d. Lekiahuset finns bygglov för handel. Enligt Boverket och flera lagakraftvunna domar. Handel är ett begrepp som i princip omfattar allt från skomakeri till restaurang. F.d. bygglovschefen Marita Eriksson, bygglovschefen Håkan Elm och bygglovsingenjören Cecilia Aspling förnekar ändå vad som framgår av Plan och bygglagen (PBL).