21-07-07 Överklagande

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

På fastigheten Blyet 6 Järngatan 19 f.d. Lekiahuset finns bygglov för handel. Enligt Boverket och flera lagakraftvunna domar. Handel är ett begrepp som i princip omfattar allt från skomakeri till restaurang. F.d. bygglovschefen Marita Eriksson, bygglovschefen Håkan Elm och bygglovsingenjören Cecilia Aspling förnekar ändå vad som framgår av Plan och bygglagen (PBL).