Parkeringsbestämmelser HYBO

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Gå till TUNAFORSNYTT ÅBY | Facebook 


ÅBY-borna har i många år haft prevelegiet med närheten till staden men sluppit bl.a. problem med parkeringkostnader.


Riksbyggen i ÅBY ville kompensera sina hyresintäkter med parkeringsintäkter.


Detta innebar att grannarna fick problem med hyresgäster som placerade bilar hos fastigheterna i närheten. Som blev irriterade. Men började att inse att det finns intäkter att få för parkeringar. 


Ett annat problem med kostnatsfria parkeringar blev. Att folk började ställa skrotbilar på gratisparkeringar, vilket medföljde LAPP-LISOR och P-Nissar.


Några hyresgäster i Ättetorp tyckte att vi var bortskämda och gott kunde gå ett par kvarter för att parkera. Precis som man får göra i Norrköping.


Men det var ju det som var charmen med ÅBY, att ha närheten till naturen, pulsen i "storstaden" och dess charm och utbud. Men inte dess problem med bl.a. parkeringskostnader. Det är naturligtvis ett prevelegie att  kunna få parkera utanför dörren utan kostnad. 


Det är bara att konstatera att många av oss parkerar som krattor och då får vi en kollektiv bestraffning. Som när den börjat, så är det svårt att avskaffa den.

Vad innabär det att Hyresbostäder engagerar externa parkeringsbolag för inkassering av kontrollavgifter.


Tyvärr är det oundvikligt att Hyresbostäder (HYBO) på något sätt måste kunna få ordning på dem som inte vill sköta sina parkeringar. 


Jag kontaktade Hyresbostäder Botorget,för att få klarhet i vad som gäller.


Vilka regler som gäller när vi parkerar på deras mark. Speciellt i Ättetorp ÅBY. Deras svar och mina kommentarer hittar du nedan och på sidan https://tunaforsnytt.se/inneh-llsf-rteckning/parkeringsbest-mmelser-hybo.html

Mina (Klas Adsell) kommentarer är skrivit med röd text HYBO:s kommentarer med blått.

 

Vad gäller i bl.a. Ättetorp vid Mässvägen 35-49.

  1. Min bil är inte registrerad på mig eller någon boende här. Får jag ta bort mina parkeringskort och parkera bilen på gästparkeringen.

Svar: JA enligt de regler som finns gällande besöksparkering

 

1a Jag har haft flera bilar registrerade på mig som anställda och eller mina barn använt när de besöker mig. Kan de som gäster parkera bilar registrerade på mig på gästparkeringen.


Svar: Om fordonets registrerade ägare är skriven på adressen kan inte fordonet räknas som besökande och får därmed inte parkeras på p-plats för besökande.


Klas Adsell Den uppfattningen delar jag inte, men kan inte heller stödja mig på någon prejudicerande dom. Minbedömning är att det måste framgå av skyltningen att en brukare inte boende på Fastigheten som använder en tjänstebil registrerad på en boende på platsen, att den inte får parkera på gästparkering. Jmfr med p. 1.


Jonas: inget att kommentera, besökare är besökare, boende är boende

 

2. Hur långt in på den tänkta linjen för parkeringslinjen kan däcket stå för att bilägaren inte ska riskera kontrollavgift.


Svar: Fordon skall ställas upp inom de markerade rutorna. Det innebär i praktiken att inget hjul får bryta den vita linjen.

 

3. Det gäller besökande som inte har parkeringsbiljett så har det tidigare funnits en frist på 5-10 min för att man inte ska belastas med kontrollavgift. Hur lång tid får man då stå här i Ättetorp när det gäller parkeringsförbud utan att få betala kontrollavgift.


Svar: Där det råder parkeringsförbud är det endast tillåtet att stanna för av- och påstigning eller för i- och urlastning. Fordonet får således stå på platsen under den tid som kontinuerlig aktivitet pågår. Det finns inga stipulerade tidsgränser utan policy, överenskommelser och vaktens bedömning avgör hur lång kontrolltiden är.


Klas Adsell Den uppgiften delar jag inte. Normalt finns en tidsgräns på mellan 6-10 min. Vilket behövs för att kunna hämta ett parkeringsbevis eller betala avgift. Se även under p. 4.


Jonas: är det aktivitet med jämna mellanrum som sig bör vid flytt klarar man tidsgränsen oftast som du nämner.


Klas Adsell Om du bär upp en tung möbel till 8:e våningen så är det ingen aktivitet med jämna mellanrum. Det räknas ändå som flyttning enligt prejudicerande dom.


4.När det gäller lastning och lossning så finns det inga tidsgränser enligt prejudicerande domar, mer än att man inte får ta rast eller utföra uppsättningar av t.ex tavlor under lastning lossning. Gäller det även här.


Svar: Ja


5. Gäller t.ex ett parkeringstillstånd för funktionshindrade, utfärdat av Norrköpings kommun på parkeringsplatserna på Mässvägen.


Svar: Ett fordon med tillstånd för rörelsehindrad får parkeras på uppmärkt plats för rörelsehindrad eller på plats för besökande (om besökande enligt tidigare angivna kriterier). Tillståndet ger inte rätt till parkering på plats där särskilt boendetillstånd erfordras. Det är även tillåtet att parkera där p-förbud råder (inom givet regelverk).


Klas Adsell Det borde innebära att ett parkeringstillstånd gäller där parkeringsrutor saknas. Jag anser att ett parkeringstillstånd är detsamma som att en parkeringsbiljett innehas och då borde ett parkeringstillstånd för funktionshindrade gälla. Som jag tolkar kommunens bestämmelser för parkeringstillstånd.


Jonas: Det är även tillåtet att parkera där p-förbud råder (inom givet regelverk).

 

6. Dagens parkeringsbolag APCOA vill ju inte tala om sin e-postadress, med all säkerhet för att göra det svårt för den som vill överklaga. Borde inte Hyresbostäder informera om deras e-postadress.


Svar: Man kan kontakta APCOA Parking Sverige AB via e-post till info@apcoa.se för mer info se deras hemsida http://www.apcoa.se


Klas Adsell Dagens APCOA är mer villiga att lämna ut sen e-postadress än tidigare bolaget Europark (även om det bara är fråga om ett nmanbyte). Men e-postadressen är inte angiven på kontrollavgift avin. Olika e-postadresser lämnas ut. Det går även att använda parkering@sveaekonomi.se förmodligen fler e-postadresser.


Jonas: ingen kommentar


7. För att få en objektivitet, borde inte HYBO kräva att den som utfärdar parkeringsbot inte har resultatanpassad lön.


Svar: APCOA Parking Sverige AB arbetar efter Svenska Parkeringsföreningens (SvePark) etiska regler. https://svepark.se/parkeringspolicy/etiska-regler/”  Övervakningspersonalens lön eller andra förmåner får ej vara relaterad till antalet utfärdade parkeringsanmärkningar/kontrollavgifter”Klas Adsell Följer man dessa råd så borde någon ansvarig hos APCOA bekräfta detta i stället för att hänvisa till något som jag anser inte juridiskt bindande. Jag har begärt svar från flera bolag men får inget undertecknat svar.8. Så här skriver APCOAS moderbolag ….har du skrivit fordonets registreringsnummer eller ärende-/ debiteringsnumret på kontrollavgiften?
Då kommer vi att stoppa ärendet, registrera ditt bestridande och återkomma till dig så snart som möjligt per post. Alla bestridanden hanteras i tur ordning.


Ändå fortsätter de att kräva ägaren trots att de fått fullmakt från bilens ägare att jag företräder bilägaren. Ska jag då behöva stämma APCOA vid Stockholms Tingsrätt. Eller ska jag kräva Hyresbostäder på mina extrakostnader.


Svar: Förstår inte frågan,  Kan det vara ett missförstånd och att det är Svea Inkasso som avses? Svea Inkasso är en underentreprenör till APCOA Parking Sverige AB. APCOA anlitar Svea Inkasso för överklagan och indrivning av utfärdade kontrollavgifter.


Klas Adsell Ett av de e-postadresser som anges är parkering@sveaekonomi.se som jag fått uppfattningen är moderbolag för ett tiotal andra bolag. Bl.a  Apcoa AB. Skriver man till den adressen så får man Autosvar från sveaekonomi sedan svarar HOJAB. Det vore lämpligt om gruppen hade samma regler och att alla följde reglerna. Mitt ärende stoppade de inte med nr. 2070964823836 P vakt 60153. Utan det kommer jag att köra i Stockholms Tingsrätt.


Jonas: Detta är ett personligt ärende.


9. Om någon hyresgäst gör förebyggande åtgärder för att hindra vidare skador tycker NI då att hyresgästen borde få någon ersättning för detta.


Svar: Nej, Hyresgäst kan göra en felanmälan så tar områdesansvarig beslut om denna åtgärd ska utföras.


Klas Adsell Om något händer utanför kontorstid anmäler jag det, kan jag enkelt åtgärda felet så gör jag det, så följdskador inte uppstår. (Yrkesskada)


Jonas: Det är tacksamt men ersättning kan inte krävas.


10.  Här har du heldragna linjer vid Mässvägen 35. Får du passera över linjerna med en bil?

Svar: Bilden visar ett spärrområde. Inom ett spärrområde råder parkeringsförbud. Se även svar på fråga 3.Klas Adsell Det tycker jag framgår ganska klart här, men vid Systembolaget Ingelsta f.d. Coop. (tillhör inte HYBO) där uppfattas spärrlinjerna som parkeringsplatser för motorcyklar. Har tidigare varit en guldgruva för parkeringsbolagen.

Jonas: Ej vårt område som du skriver, upptill parkeringsbolaget vid Systembolaget. 

11. Om en registrerad motorcykel fått plats i de diagonala rutorna får man då parkera i rutorna. (Sådana finns vid Systembolaget Ingelsta f.d. COOP.) Där ofta mororcyklar parkerar i rutorna.


Svar: inom spärrområde råder parkeringsförbud.


Klas Adsell Den här bilden (ovan) hör inte till Hyresbostäder eller APCOA. Utan visar hur kanske 9 av 10 inte vet att det råder parkeringsförbud för registrerade fordon över spärrlinjerna. Moped och cykel får du parkera men inte bil eller MC. Här borde man varit tydligare.

 

13 Om APCOA inte följer sina egna riktlinjer, ska den drabbade då kräva APCOA eller HYBO på ersättning.

Svar: Denna fråga går inte att ge ett generellt svar på. Det måste avgöras från fall till fall.

 

12. Får du placera ditt parkeringstillstånd i en plastficka eller plasta in det?


Svar: Det är tillåtet att placera orginal p-tillståndet i en plastficka


Klas Adsell Vilket jag tolkar som att du får plasta in flera original parkeringstillstånd så att det inte lägger sig omlott om varandra.


Jonas: inplastning ok, hela tillståndet skall vara synligt och i original.


13. Nattetid är ofta samtliga p-platser upptagna vid Mässvägen 35-49. När kommer HYBO att öka antalet p-platser.


Svar: Finns inga planer på detta i dagsläget


14.  Hur många p-platser anser HYBO det ska finna per lägenhet eller per boende.

Svar: Det finns ingen generell siffra på detta

Klas Adsell Enligt plan och bygglagen (PBL)  så finns det bestämmelser om hur många parkeringsplatser det ska finnas när man erhåller byggnadslov. Men de ändras inte när utvecklingen kräver fler p-platser. Se bl.a. PBL 4 kap 13§.


Jonas: Hänvisar till områdesansvarig


15. Kan Ni se till att när någon överklagar en kontrollavgift genom ombud med fullmakt, så ska Europark kontakta ombudet inte ägaren.


Svar. Synpunkten framförd Klas Adsell Tack.


16. Kan Ni bekräfta att det inte blir en betalningsanmärkning när du överklagar en kontrollavgift samt inte betalar förrän det blir en dom.


Svar. I enhetlighet med god inkassosed så ska ett bestridet/överklagat ärende stoppas i väntan på beslut. Enl uppgift från Apcoa.


Klas tack men det har de inte gjort i ärende 2070964823836


Jonas: Privat ärende som jag inte vill uttala mig om

 

17. För att få parkera på den här platsen måste ett giltigt parkeringstillstånd finnas väl synligt under hela uppställningstiden. På vilka grunder kan man kräva detta? Europark måste naturligtvis följa gällande lagstiftning i stället för att konstruera egna regler.


Svar: De övervakar enligt på platsen angivna parkeringsvillkor. Villkoren är angivna med vägmärken


Klas Adsell Det gör de inte! Tyvärr är det så. Du måste naturligtvis som besökande ha möjlighet att gå upp till mig och låna ett parkeringstillstånd.


Jonas: så länge man inte är borta för länge från bilen utan tillstånd, se tidigare punkter

 

Om en besökande till mig inte hittar en ledig besöksparkering får han då använda ett av mina parkeringstillstånd. Vi har ca 150 lgh på Mässvägen 35-49 och 6 gästparkeringar. Sedan har vi dessutom låghuset med bombtillverkning! Då måste naturligtvis en besökande få använda ett av mina parkeringstillstånd. Eller ??


Svar: Det går bra för en besökare att använda ett parkeringstillstånd för boende.

Klas Adsell Se under P.19


I det stora hela delar jag HYBOS krav på de företag som utför parkeringsövervakning, och jag anser att det krävs ett utomstående parkeringsbolag som utför övervakningen. Men de ska följa de regler som de säger sig följa, men även de regler som de enligt avtal är skyldiga att följa. Fortsättning följer i Stockholms Tingsrätt och det kommer jag att redovisa även om jag biter mig i tummen.


Jonas: Tack för att vi delar den åsikten.


KLAS ADSELL