Program

Program Kvarntorp 7:3 Gamla brandstation.

Program

 Det vore ju trevligt om Håkan Liljeblad(S) förklarade vad som kommer att hända när som kommunen varslat om. Att Torshagsån får ett flöde på 6000 lit/sek där det ryms 1000 lit/sek.


Länk till Plankartan Kvarntorp 7:3   Länk till innehåll detaljplan för  Kvarntorp 7:3