21-11-21 Brev till OV och AT

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

21-11-21 Brev till  kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång och kommundirektören Anna Thörn med anledning av att Norrköpings kommun fortsätter att dribbla med verkligheten. 


Till kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång, i Norrköping och kommundirektören Anna Thörn.

När jag använder ordet Ni så menar jag i regel kommunledningen även om Ni inte har ingått så länge i den. Men just nu har Ni två det operativa ansvaret.


Kopia till åklagarkammaren som jag vill  läser detta om Ni har tid. I annat fall lägg det i papperskorgen. Jag kommer att gå igenom varenda rättsprocess och visa var och vem som lämnat falsk information och dessutom vittnat falskt. Även om det mesta är preskriberat så kommer åklagarkammaren att få hela underlaget. 


Norrköpings kommun (NK) och dess s-politiker har under många år använt olagliga metoder för att skada kommuninvånarna. 


Det har anordnats HEMLIGA MÖTEN där det har bestämts hur man ska fortsätta och förneka fakta för att skada bl.a. mig.


Ni har under alla år använt Er av bl.a. "juridik och säkerhet" för att förneka bl.a tidigare givna bygglov, i dag verkar det mer som att kommunstyrelsens kansli tagit över den rollen. Jag arbetar som Ni vet som ombud för olika människor i ärenden med NK som motpart.


Där ser jag ofta ser hur kommunen använder sig av metoder som inte hör hemma i en demokrati. Utan mer hör hemma i forna öststaterna.


Ni skäms inte för att påverka vittnen genom att ha sådana synpunkter så att de som auktoriserade värderingsmän halverade en värdering i en pågående rättsprocess. Ni omvandlade delar av Repslagaregatan till huvudled för att bilförare med funktionshinder inte skulle kunna använda sina parkeringstillstånd. Ni drar ner på personal på äldreboenden. Som resulterar i att undersköterskor är så dåligt bemannade så att de misshandlas och blir sjukskrivna. Nu vill Ni inte ens lämna ut kopior på alla de ärenden som jag varit tvungen att driva mot kommunen som säkert är fler än ett hundra stycken. Vi vet ju sedan tidigare att kommunstyrelsens kansli inte klarar detta. Men våra registratorer klara det alldeles säkert.


Vi bedrev medlingsförhandlingar under mer än ett år. Där en auktoriserad revisor visade hur jag förlorat mer än 20 miljoner. Vid medlings- förhandlingarna stod det klart dels att att jag fått klarsignal att kulvertera Torshagsån och att jag bl.a. hade de bygglov som Ni förnekat i olika domstolar för att skada mig! Kommunen fortsatte att förneka mina bygglov trots detta. Juridik och säkerhet plockade undan viktig information när de överlämnade utredningen till dåvarande bygglovschefen Annika Toll.


Jan-Olov Johnson JOJ) (S) och Jan-Erik Karlsson (S) startade den här byken och styrde bygglovskontoret enligt Bygglovschefen Bengt Johansson och bygglovsingenjören Olov Rydberg. Varken JOJ (S), eller Lars Stjernkvist (S) har velat ersätta mig trots att NK är försäkrade. Inte heller dåvarande kommundirektören Björn Johansson som också var en av deltagarna i de HEMLIGA MÖTENA ville ersätta mig.


Frågan till Olle Vikmång och Anna Thörn är vill Ni föra upp Norrköpings kommun på en topplats inom kommunrankingen. Då bör Ni ersätta mig för mina förluster. Ni är försäkrade men Ni måste naturligtvis lämna korrekt information till försäkringsbolaget om det ska fungera.


Jag vill ha svar direkt från Er eller från någon som fått fullmakt att svara för Er räkning.


Se till så att jag får kopior på samtliga rättsprocesser så ska jag visa hur kommunen dribblar med verkligheten i vart fall sedan 1994.


Det är dags att Norrköpings socialdemokrater gör upp med sitt förflutna och slutar söka statliga miljonbidrag på falska underlag.  


Fundera över vem det är som skadar Norrköpings kommun, 

  1. Är det den som lämnar falska uppgifter.
  2. Eller är det den som gräver fram fakta och informerar om detMed vänlig hälsning,Sincerely,

KLAS ADSELL och Tunaforsnytt.