Företagare i Norrköping

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!

Att vara företagare i Norrköping kräver antingen att Du stryker medhårs och accepterar det arbetssätt som präglat Norrköping i vart fall sedan början av 1900-talet.


På 1800-talet så hade Norrköping en aristokratisk ledning där den enskilde medborgaren underkastade sig överhögheten. På 1900-talet fick vi en socialdemokratisk ledning som mer präglades av  begreppet dom och vi. På 1930-talet var Sveriges regering före nazisterna att försöka få en renrasig ras. Statens institut för rasbiologi startades, där man senare bestämde att människor skulle tvångssterilseras. Vilket också gjordes här i Norrköping.


Sverige försåg Tyskland under andra världskriget, med malm och lät tyskarna använda Sverige som en transportled för att transportera soldater och sjuka till och ifrån fronten. Men vad man inte pratar så högt om var att vi levererade kanske världens bästa luftvärnspjäser till Tyskland. Bofors-42. Själva hade vi knappt amunision till våra svenska soldater. 


Sverige hade 14 koncentrationsläger som organieserades av Tage Erlander.


Jag heter Klas Adsell och föddes 1942 och levde mina första 10 år på Tingstadsgatan 3a.


Forts följer: