Brev 21-11-17 till överåklagaren m.fl

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!

21-11-17 Brev till Överåklagaren, Åklagamyndigheten i Norrköping och Polisen i Norrköping. Med anledning av att man inte vill väcka åtal mot den eller de som påstår att man kan tappa 6000 lit/sek i Torshagsån där det ryms 1000 lit/sek.


Jag kör mina anklagelser om begångna brott begångna av kommunens tjänstemän och socialdemokratiska politiker fortsättningsvis i egen regi.

 

Till

Polisens ärende 5000 K623377-21

Åklagarkammarens ärende BMID: AM-BM2021-5262-5N

Överåklagaren Utvecklingscenter Dnr AMR-5516-21

 

Jag har noterat att förundersökning läggs ner på grund av BrB 23 kap 4§.

 

Jag fortsätter att driva mina mål i egen regi mot ett korrumperat Norrköping !

 

Låt mig notera att Norrköpings kommun redan 1992 godkännde en kulvertering på 52 meter av dåvarande Torshagsån genom dåvarande bygglovs ingenjören Olov Rydberg och bygglovschefen Bengt Johansson.

Miljö Koordinatorn Eva Lindahl blev sur och anklagade Olov Rydberg för att inte sköta sitt jobb. Olov Rydberg tappade minnet under en tid.

 

Lagligförklaring av en kulvertering.

 

Jag blev ombedd att i efterhand söka vattendom för kulverteringen. 

Vattendomstolen som varit inkopplad redan under planeringsstadiet av kulverteringen godkände kulverteringen. Kommunens handläggare var chefsjuristen Ulf Riismark, chefsarkitekten Nils Ryman och kommunekologen Kaj Almqvist.

Jan-Olov Johnson (S) som också blev informerad om fakta överklagade ändå kulverteringen 1994

 

Johnsons HEMLIGA MÖTEN.

Jan-Olv Johnson anordnade en del HEMLIGA MÖTEN  som stadsjuristen Siv Lejefors brukade vara sammankallande till. Länk till ett möte 2001. Mötena var så känsliga så deltagarna brukade inte ens lösa ut rekommenderade brev.

Dåvarande kommunalrådet Jan-Olov Johnson(S) bestutade att alla mina ärenden skulle dras i rättsstemet. Även kommunalrådet Lars Stjernkvist (S) ansåg detsamma. Inget talar för något annat än att kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång anser detsamma 

Det har under åren blivit ca 100 ärenden. ända upp till Högsta domstolen. Kommunen har i en större del av målen lämnat direkt falska uppgifter.

 

I Norrköping accepteras inte privata polisanmälningar mot enskilda tjänstemän och socialdemokratiska politiker.

 

Jag har gjort anmälningar om mened,  osann partsinlaga tjänstefel, brott mot vattenlagen. När jag grävt så när någon inom kommunen bekräftat något fel så har man snart försvunnit från scenen.

Ett mål som åklagarkammaren inte  ville ta upp var Norrköping Tingsrätts mål B 1365-09 där jag anklagade en tjänsteman för grovt alternativt tjänstefel. Här erbjöds jag 300 000 :- för att återta mitt enskilda åtal. Jag accepterade dumt nog.

Kulverteringen av Torshagsån gick vidare till Vattenöverdomstolen där jag fick fel. På grund av att kommunen förnekade mina bygglov och att jag överhuvudtaget inte kontaktat kommunen innan jag kulverterade. 

Norrköpings kommun sökte 30 miljoner på falska uppgifter enligt Norrköpings Tidningar och Regeringskansliet. 

 

Jag blev fälld för förtal mot kommunalrådet Jan-Olov Johnson (S)

 

Men fakta kvarstår att kommunen genom bl.a. Jan-Olov Johnson(S) sökt statliga bidrag på 30 miljoner, som han inte kan redovisa hur han kommit fram till detta.

Det var svårt att få rättsmaskineriet att ställa upp men jag körde på och fick kommunen att erkänna som det måste förstås att man genom falska vittnesmål ,inlagor mm. försatt mig i personlig konkurs och även min rörelse. Förlusterna som är mer än 20 miljoner har en auktoriserad revisor redovisat för kommunen hur vi kommit fram till detta. Det gjordes vid medlingssamtal under mer än ett år. ordförandeskapet hade en av Tingsrättens tunga jurister. När vi var färdiga så förklarade kommunens deltagare att kommundirektören Björn Johansson inte ville förlikas. Vår ordförande frågade då juristerna Matine Christennson och Siv Lejefors om det var på andra än juridiska grunder. Svaret blev JA:

 

Kommunen fortsätter att söka miljoner i statsbidrag.

Den som beviljar bidragen kollar inte om ansökan sökts på korrekta underlag.

Kollar man med utbetalaren som i det här fallet är Länsstyrelsen, så kollar inte de heller om ansökan är korrekt. 


JÄV


Jag anser att både åklagarkammaren och polismyndigheten i Norrköping är jäviga i mål som handlar om Kommunens tjänstemän och politiker.

 

Rullstolsmannen som lurade till sig 13,5 miljoner fick 4 års fängelse. Kommunstyrelsens kansli kan inte hitta underlagen till kommunens ansökan på 30 miljoner.

 

Jag har begärt ut kopior på alla  ärenden jag tvingats föra mot kommunen.


Där kommer jag klart att visa hur man i över 20 år organiserat en särbehandling av dem som vågar utnyttja sina demokratiska rättigheter.

Jag förväntar mig fler repressalier från kommunen.


De politiker som inte klarar att följa kommunens beslut och våra lagar ska lyftas ut.

 

KLAS ADSELL