Delegation Lars Karlsson

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!

Trots att vi klart och tydligt visat Lars Karls(s)on att fastigheten Blyet 6 redan har bygglov för restaurang, så avslår han ansökan. Det kan kosta kommunen mer än 1 000 000 kronor. Både Plan och Bygglagen PBL och Boverket säger att ett bygglov för HANDEL även inbegriper bygglov för restaurang.