Delegation Lars Karlsson

Trots att vi klart och tydligt visat Lars Karls(s)on att fastigheten Blyet 6 redan har bygglov för restaurang, så avslår han ansökan. Det kan kosta kommunen mer än 1 000 000 kronor. Både Plan och Bygglagen PBL och Boverket säger att ett bygglov för HANDEL även inbegriper bygglov för restaurang.