Delegation Lars Karlsson

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  text.

Trots att vi klart och tydligt visat Lars Karls(s)on att fastigheten Blyet 6 redan har bygglov för restaurang, så avslår han ansökan. Det kan kosta kommunen mer än 1 000 000 kronor. Både Plan och Bygglagen PBL och Boverket säger att ett bygglov för HANDEL även inbegriper bygglov för restaurang.