Förslag till fiskväg

Förslag till fiskväg

Nuvarande förhållanden bil 1-4                  Framtida förhållanden Inlöp bil 7-9

Framtida förhållanden omlöp bil 10-12     Återställning bil 13-16