covid-19.15mars-13dec

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  text.

Covid-19 Norrköping 15 mars - 13 dec 2020


Det ser inte bra ut, men lägg märke till att det finns en liten tendens till nedgång.

Fortsätt att hålla avstånd till alla.