covid-19.15mars-13dec

Covid-19 Norrköping 15 mars - 13 dec 2020


Det ser inte bra ut, men lägg märke till att det finns en liten tendens till nedgång.

Fortsätt att hålla avstånd till alla.