20-07-23 b.t.LSö

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?


Hej Lars Söderström


Ändrad dragning av Torshagsån eller kasta miljoner i sjön!


Jag fick kopior från olika utredningar som gjorts när det gäller regleringen av Glotternsjöarna mm. för något år sedan.

Jag ska trycka upp flera exemplar och undrar om jag kan få en kopia på dina pdf-filer på dessa utredningar.


Jag kan ju kopiera de papperskopior som jag fått men får då en sämre kvalitet.


Jag vill visa på de felaktigheter som finns i utredningarna. Främst från Calluna AB. Som även ligger som grund för den nya dragningen av Torshagsån. Här har Ni haft en kommunekolog som matat konsulter med felaktiga underlag under alla år. Lämnat felaktiga underlag i pressmeddelanden, i direktsändning. 


Vi var ju överens Du och jag, om att gemensamt göra en provtappning som skulle visa att maxkapaciteten i Torshagsån är ca 1000 lit/sek. Men enligt den information som jag fått blev du överkörd. Jag gjorde själv en provtappning tillsammans med Länsstyrelsen, Björn Lunnerdahl och Siv Lejefors med flera. 


Med mindre ändringar så skulle nog den stenlagda kanalen klara 6000 lit/sek vilket C-G Holm varnat för. Där sannolikt ett hundraårsregn borde ligga runt 3500-4000 lit/sek. Jag tror alltså inte på C-G Holm.

I dag skulle vi inte ens klara 1200 lit/sek som vi hade för några år sedan. När jag fick skador för flera hundratusen kronor.


Det blir dyrt för kommunen om vi skulle få ett regn >1200 lit/sek eftersom försäkringarna inte kommer att gälla.


Hör av dig om du kan fixa detta.


Kolla nya Tunaforsnytt som ska bli ett uppslagsverk https://tunaforsnytt.se/


Den här sidan hittar du här https://tunaforsnytt.se/menysida/inneh-llsf-rteckning/avtal/brev-pressmeddelanden/20-07-23-b.t.ls.html


Med vänlig hälsning,Sincerely,

KLAS ADSELL och Tunaforsnytt.