Medborgarförslag Innehållsförteckning

Medborgarförslag 1-50

Medborgarförslag 51-100

Medborgarförslag om hur Håkan Liljeblad fick en hel nämnd att påstå att man förklarat hur man kan tappa 6000 lit/sek där det ryms 1000 lit/sek.Deltagare vid beslut