Menysida

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Menysida

Norrköping i fritt fall!


Är det på grund av socialdemokratsikt ministerstyre som domstolar nämnder förses med falska underlag?


Norrköping i fritt fall!!


Har Norrköping ett avancerat ministerstyre eller okunniga tjänstemän?

Fråga Jan-Olov Johnson(S), Eva Andersson(S), Lars Stjernkvist(S eller Olle Vikmång(S).

  Jan-Olov Johnson (S)          Lars Stjernkvist (S)                     Eva Andersson (S)              Olle Vikmång (S)

Innehållsförteckning.  Ny länk                   Gammal länk

Anmälningar           Anmälningar

Ansökningar.

Avtal

Brev-pressmeddelande

Bilder

Bildspel

Bygglov Värderingar 

Bygglov korrespondens

Covid-19 11-18

Detaljplaner  HANDEL Vad ingår i det

Domar/Beslut

Fakta om ÅBY Facebook

Filmer

Företagare i Norrköping

Glottern Torshagsån innehåll

Granskningsnämnden fäller Norrköpings kommun Sveriges radio. pressmeddelande Referatet, domen/beslut

H ör

Ingelsta industriområde som igentligen är ett handelsområde i dag. 

JO-anmälningar

Kommunranking 2020   2021

Lagar

Länsstyrelsen

Meny/Start NY 

Medborgarförslag

Möten

Norrköpings kommuns chefstjänstemän är de ofta  okunniga eller utsatta för (S)-ministerstyre

Nämndledamöter.

Offentlighetsprincipen kortfattat vad som gäller. Sekretess ??

Offentlig kopia begäran.

Parkering

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 

Socialdemokraterna och moralen

Telefonterror ID kapning?

Tidningsurklipp

Torshagsån 

Varningar

Värdering av värderingsföretaget Forum, Kommunens synpunkter.

ÅBY-fakta

ÅBY innehåll


Översiktsplan fördjupad ÅBY JURSLAVem är vi!


Vi är några som regerat på den dubbelmoral som en mindre del, men dominerande socialdemokratiska politiker i Norrköping besitter.


Vi reagerar när Kina påstår att olikatänkande tagit tillbaka sitt svenska medborgarskap.

I Norrköping erkänner kommunen att man vittnat falskt, om Du avstår ekonomisk kompensation.

I Etiopien så förfalskar man bevis för att fälla 2 svenska journalister. 

I Norrköping förnekar man fakta i domstolar, eller påstår uppdiktade saker, som kommunstyrelsens kansli vägrar att kommentera.


Vem kan få igenom ett sådant här beslut


Norrköping i fritt fall!!


Vi har en kommunledning, som skjuter problemen åt sidan.

I stället för att rätta till grundorsaken, så får nya tjänstemän ta över, problemen som gjorts tidigare.

Ett exempel är Torshagsån som flyter från Nedre Glottern ut i Bråviken. 

Länk kommer senare till detta.


Varför ska Du läsa Tunaforsnytt?


Vi är helt oberoende politiskt, och vill att Norrköpings kommun ska använda sig av demokratiska regler, för att bli en av landets främsta kommuner..

Vem är Klas Adsell


Jäkla intressant förflutet

Född 1942

Började jobba runt 1954

Tidningsbud, sprinchas,

1955 Norrköpings-Linköpings stadsteater. Regi Olof Thunberg. Långa dagar barnavårdsnämnden var tvungen att godkänna. Började skolan kl 07 hem kl 23

1956 Tidningsbud, tidningskiosk Kungsgatan söndagar

1957 Svenska dataregister

1958 Harwester Maskinavdelningen senare planeringsavdelningen.

1959 Befällselev. M/S Rio de Janeiro

1960 Sjöbefäl. , M/S California. 12 resp 18000 hk.

Alstrade 11000 Ampere vid 220 V. 

1962 Militärtjänst vakt/polis

1963 Startade mekanisk verkstad

1964 Ingenjörsexamen

1966 Ansvarade för maskininstallationerna vid Gräsdalen Gusums Bruk

1968 Samma sak vid byggandet av smältverket Gusums Bruk

1975 Byggde hård- och provkörningsbänkar SAAB-SCANIA dieslar även för IRAK och Brasilien

1976 tillverkade de 3500 första turboenheterna till SAAB 99

1979 Maskinchef civilförsvaret vilket irriterade bygglovkontoret.

Har även under många år jobbat som Övervakare och GOD MAN.


Test 

aby  aby     aby


ABY Lasse och Hasse

Min vision


Ett Sverige där alla värdesätts


Vi måste inse att alla kan ha en funktion i dagens samhälle. Vi måste ha hjälpmedel så vi klarar att arbeta fram till pension. Alla ska bidra ekonomiskt efter förmåga. Det innebär inte att vi ska beskatta, våra innovatörer så att de flyr landet. Vi ska premiera användandet av robotar, så att vi kan friställa, till förmån för, där den fysiska människan inte kan ersättas. Vi ska se till så att även Norrköpings kommun gör vardagsrationaliseringar fortlöpande. 

Viktig information.


Vi hade en tid när vi inte insåg att det inte bara krävs god vilja, utan även kunskap.

 

  • Vi lät en duktig ladugårdskarl att bli finansminister.
  • Han lät bygga hus, där kostnaden blev underlag för hyran. Hade man inte råd så fick man bostadsbidrag som inte lät så fint, så det ändrades till bostadstillägg.(Så är det än i dag.)
  • Bostadsbidragen blev så kostsamma, så man behövde beskatta våra byggmästare och innovatörer, ännu mer. 
  • Ingvar Kampered, familjen Rausing m.fl flydde landet.


För att få ett fungerande samhälle, så behöver vi ha en beskattning som gör att vi även får behålla våra innovatörer.