Kina under arbete

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!

Kina anser, att Sverige ska acceptera Kinas överhöghet.


Socialdemokraterna i Norrköping!

Anser de också att Klas Adsell ska acceptera deras överhöghet?


Klas Adsell böjer sig aldrig för odemokratiska påhopp, från Johnsonligan.

Vad skiljer Kinas syn på Sverige, mot Norrköping kommuns  syn på Klas Adsell.Kinas ambassadör anser att Sverige ska acceptera Kinas överhöghet.

Vilket Norrköpings socialdemokrater på flertalet sätt visat att de också anser. Att Klas Adsell också borde acceptera Norrköpings socialdemokratersöverhöghet. I olika uttalanden av bl.a. Jan-Olov Johnson(S), Hans Lundin(S), Maud Ohlén(S), Björn Johansson(S). Officiellt är Björn Johansson inte socialdemokrat, men i arbetet är han det som jag ser det. 

Lars Sjernkvist(S) anser sig förhindrad att betala mig, trots att kommunen är försäkrad och jag betalar självrisken. Det är kanske det som socialdemokraterna kallar för solidaritet.