B.t bygglov 20-12-03

Bygglovkontoret I Norrköping, brukar förneka olika bygglov. Man började att förneka mina bygglov i riggade nämnder 1996. Ansvariga politiker var Jan-Olov John(s)on och Jan-Erik Karls(s)on. Här förnekar man ett givet bygglov igen men vill inte förklara av vilken anledning bygglovet inte ska gälla. Socialdemokraterna förnekade mina bygglov fram till 2016 när jag i domstol fick kommunen att erkänna.