synpunkt Kvarntorp 7:3

Forsränning utmed Katrineholmsvägen ?

Synpunkter på förslag till detaljplan på Kvarntorp 7:3 Gamla brandstation.

Som jag tycker är mycket bra, men vi får inte lita på allt underlag som detaljplanesidan fått. Det vore ju bra om Lars Söderström, Håkan Liljeblad (S), Pär Höglund och Elke Myrhede förklarade vad som händer när vi får ett flöde i Torshagsån på 6000 lit/sek när det ryms 1000 lit/sek.

Länk till Plankartan Kvarntorp 7:3   Länk till innehåll detaljplan för  Kvarntorp 7:3