Planbeskrivning b

Planbeskrivning Kvarntorp 7:3 Gamla brandstation.

Det vore ju bra om Lars Söderström, Håkan Liljeblad (S) förklarade vad som händer när vi får ett flöde i Torshagsån på 6000 lit/sek när det ryms 1000 lit/sek.

 Det vore ju trevligt om Håkan Liljeblad(S) förklarade vad som kommer att hända när som kommunen varslat om. Att Torshagsån får ett flöde på 6000 lit/sek där det ryms 1000 lit/sek.


Länk till Plankartan Kvarntorp 7:3