Avslag Cecilia Marita

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!

Bygglov erhölls 2005-05-11 för affärs- och kontorshus samt nya p-platser.Nu ska verksamheten ändras från detaljhandel till restaurang som enligt tre lagakraftvunna domar och uttalande av Boverket ryms under samma tak nämligen HANDEL.  Länk till Länsstyrelsens domar och till vad Boverket anser.


Trots att lagstiftningen (PBL) och Boverket säger att HANDEL är allt från skomakeri till restaurang. Så anser inte Margita Eriksson, Håkan Elm, Cecilia Aspling, Lars Stjernkvist (C), Olle Vikmång(S) och Maria Sayler(S) att det är så.


Varför kan inte Norrköping ha regler som är desamma oavsett vem du är, eller vilken plånbok du har!