Brev till Håkan Elm 21-01-21

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!


Norrköping kommuns bygglovschef Håkan Elm kan inte svara på vad ett bygglov för ett HANDELSHUS gäller för. Utan han vill ha ett möte om detta efter någon månad, för att berätta hur han tänker. Men vi är inte ett dugg intresserad av vad han tänker utan vi vill veta vad bygglovet gäller för.


Ska vi ha en bygglovschef som inte behärskar PBL (Plan och bygglagen)?


Bygglovschef som inte vet vad ett bygglov för HANDELSHUS gäller för?


Håkan Elm!


Kopia till näringslivsdirektören för att han ska förstå flustreringen hos nyetablerade företag som vill veta vad tidigare utfärdade bygglov gäller för. När bygglov cheferna Bengt Johansson, Mirmala Kahrmanovic, Marita Eriksson och Håkan Elm inte kan utläsa vad tidigare bygglov gäller för. Vi har inte heller fått någon reaktion från ansvariga socialdemokratiska politiker Jan-Olov Johnson, Lars Stjernkvist, Olle Vikmång eller dagens BMN med ordföranden Maria Sayler. Om vi ska ha bygglovschefer som inte kan utläsa vad ett bygglov gäller för.


Eftersom Du bygglovschefen Håkan Elm och bygglovshandläggaren Cecilia Aspling inte kan svara på om ett bygglov för ett HANDELSHUS på Blyet 6 (Lekiahuset) gäller för restaurang som jag Klas Adsell, yrkesmän och Boverket anser. Så ska jag lägga in ett medborgarförslag om vi ska ha bygglovshandläggare som inte kan svara på vad ett givet lagakraftvunnet bygglov gäller för.


Vi ska naturligtvis ha bygglovshandläggare som behärskar PBL (Plan och bygglagen).


Norrköping ska ha kompetenta och sakliga tjänstemän. Det anser en majoritet i Norrköping.

Nu har KS ordförande, tidigare bygglovschefen, stadsbyggnadsdirektören och kommundirektören (har aviserat sin avgång.)


Det är dags att bygga upp en ny kompetent och slagkraftig ledning i Norrköping.


https://tunaforsnytt.se/inneh-llsf-rteckning/brev-pressmeddelanden/brev-till-h-kan-elm-21-01-21.html


Med vänlig hälsning,Sincerely,

KLAS ADSELL och Tunaforsnytt.

Nya Tunaforsnytt för dig som vill att Norrköping ska vara ett föredöme. Plocka bort de tjänstemän och politiker som inte tar avstånd från brottslig verksamhet, och ersätter de drabbade. Norrköping styrs av (S) som blundar och tycker att det är OK att erkänna, om man slipper ersätta de drabbade, och att polisanmälan inte görs.  https://tunaforsnytt.se/ .