Forum värdering

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  text.

Auktoriserade värderingsmannen C G Mineur värderinsföretaget FORUM fastighetsekonomi. Han gör tre olika värderingar på min fastighet. Länk till hans följebrev.