Forum värdering

Auktoriserade värderingsmannen C G Mineur värderinsföretaget FORUM fastighetsekonomi. Han gör tre olika värderingar på min fastighet. Länk till hans följebrev.