Avslag ELM och Marita

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!

Bygglov erhölls 2005-05-11 för affärs- och kontorshus samt nya p-platser.Nu ska verksamheten ändras från detaljhandel till restaurang som enligt tre lagakraftvunna domar och uttalande av Boverket ryms under samma tak nämligen HANDEL.  Länk till Länsstyrelsens tre domar och länk till vad Boverket anser.


Trots att lagstiftningen (PBL) och Boverket säger att HANDEL är allt från skomakeri till restaurang. Så anser inte Margita Eriksson, Håkan Elm, Cecilia Aspling, Lars Stjernkvist (C), Olle Vikmång(S) och Maria Sayler(S) att det är så.


Varför kan inte Norrköping ha regler som är desamma oavsett vem du är, eller vilken plånbok du har!Bygglovchefen Marita Eriksson och nuvarande bygglovschefen Håkan Elm påstår att nuvarande bygglov inte gäller för restaurang. Trots att vi har uttalande från Boverket och lagakraftvunna domar som säger något helt annat. där dåvarande bygglovchefen Bengt Johansson med socialdemokratiska politikerna  Jan-Erik Karlsson (JEK) och Jan-Olov Johnson (JOJ) drev ärendet ända upp till Högsta domstolen.


De fick stryk i varenda instans. Deras JEK och JOJ:s inställning har säkert kostat skattebetalarna runt 40 -50 miljoner.