Möte 94-06-29

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!

Möte 94-06-22 Där kommunalrådet Gunnar Bredin deltog, jag själv (Klas Adsell) chefsarkitekten Nils Ryman och kommunekologen Kaj Almqvist. Där fick de de information som de direkt undanhöll i Vattendomstolen. Men Vattendomstolen förstod ändå att mina uppgifter var korrekta vilket  Vattenöverdomstolen missade. Tom med Argus (Socialdemokraterna i ÅBY) förstod att något var fel. men det tog ända fram till 2016 innan kommunen erkände att man lämnat felaktiga fakta i olika domstolar men även i olika nämnder. Kommunens information till Sveriges radio fälldes dessutom I Granskningsnämnden.