Möte 94-06-29

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Möte 94-06-22 Där kommunalrådet Gunnar Bredin deltog, jag själv (Klas Adsell) chefsarkitekten Nils Ryman och kommunekologen Kaj Almqvist. Där fick de de information som de direkt undanhöll i Vattendomstolen. Men Vattendomstolen förstod ändå att mina uppgifter var korrekta vilket  Vattenöverdomstolen missade. Tom med Argus (Socialdemokraterna i ÅBY) förstod att något var fel. men det tog ända fram till 2016 innan kommunen erkände att man lämnat felaktiga fakta i olika domstolar men även i olika nämnder. Kommunens information till Sveriges radio fälldes dessutom I Granskningsnämnden.