21-11-14 e-post

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!


Kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång och kommundirektör Anna Thörn.


Jag åberopar mitt brev från den 22 oktober 2021. 

Som du även kan hitta här. https://tunaforsnytt.se/onewebmedia/21-10-22a%20%20till%20Kommundirekt%C3%B6ren%20+%20KS%20ordf%C3%B6rande.pdf


Norrköpings kommun med sin socialdemokratiska ledning (med stödtrupper) har sedan 1994 genom olaglig (brottslig) verksamhet orsakat mig förluster på mer än 20 miljoner. När det gäller den socialdemokratiska delen så har man ofta fört de egna partikamraterna i Norrköping bakom ljuset. Men framförallt partikamraterna i ÅBY. 


Är Ni intresserade av ersätta dem som förlorat pengar på grund av olagliga påståenden från kommunens funktionärer. Eller kommer Ni som brukligt är att lösa detta genom att fortsätta att tiga.


Belarus löser ofta sina problem på samma sätt genom att tiga.


Med vänlig hälsning,Sincerely,

KLAS ADSELL och Tunaforsnytt.

 klas@adsell.se   https://tunaforsnytt.se/ .

Mässvägen 35

SE 616 31 ÅBY/Norrköping

073 534 30 92