Brev från anna selander 22-09-01

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns tidigare socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Sedan något år, så är Norrköping åter på banan, men det är en lång bit kvar!

Frågan är om Anna Selander vet vad hon pratar om! Mina frågor hittar du här


Mitt svar hittar du här

Anna Selander

1 sep. 2022 08:24 (för 4 dagar sedan)

till SHBK, Klas

Hej!

Svar på dina frågor:

 

  1. Vi diarieför inte vem som pratar media, så här hänvisar jag till artiklar i NT.
  2. Diarienummer KS 2021/1123, KS 2021/1069, bifogas.
  3. Svårt för mig att besvara men konstaterar att kommunala organisationen är stor och beslutet fattades relativt nyligen av Kommunfullmäktige. Norrevo finns kvar som bolag och det är lätt för en oinitierad att ta miste.
  4. Samhällsbyggnadskontoret hade personal i tjänst under tiden för händelsen, det saknades inte kompetens. Beslutet att stänga badet var nödvändigt eftersom pumparna behövde åtgärdas.

 

 

Bästa hälsningar

Anna Selander
Samhällsbyggnadsdirektör
Telefon: +4611151311

Mobil: +46724652054