BYGGLOV 21-04-14

    Tunaforsnytt

E-post (vanlig) info@tunaforsnytt.se

(sekretess) tystnadsplikt@tunaforsnytt.se

Lämna gärna synpunkter om stavfel, eller annat, om det vi skriver. Det vi skriver ska alltid vara korrekt.  text.

 Vad skiljer Belarus, Rysslands, Kazakstans och Donald Trump:s  politiska ledning från Norrköping kommuns socialdemokratiska ledning under

Jan-Olov Johnson (S), Eva Andersson (S), Lars Stjernkvist (S) och Olle Vikmång (S) ledning?

Bygg och miljöskyddsnämnden kör över Avdelningschefen Håkan Elm och Enhetschefen Elin Lindqvist förslag. Med all säkerhet för att ledamöterna tagit del av Länsstyrelsens prejudicerande domar (3 st). Samt hur Boverket ser på det här.