BYGGLOV 21-04-14

Bygg och miljöskyddsnämnden kör över Avdelningschefen Håkan Elm och Enhetschefen Elin Lindqvist förslag. Med all säkerhet för att ledamöterna tagit del av Länsstyrelsens prejudicerande domar (3 st). Samt hur Boverket ser på det här.